Oferta

Czynności rewizji finansowej

Badanie sprawozdań finansowych
Przegląd śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego – stwierdzenie zgodności jego sporządzenia z zasadami i wymaganiami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. - ma na celu wydanie niezależnej opinii dotyczącej wyniku finansowego osiągniętego przez badane jednostki, jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz zapewnienia rzetelności sporządzonego przez Jednostkę sprawozdania.

Metodologia badania sprawozdania finansowego oparta jest o sprawdzone procedury i standardy badania ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w Ustawie o Rachunkowości i Krajowych Standardach Rachunkowości oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Badanie sprawozdania finansowego Klienta prowadzimy przez odpowiednio dobrany zespół, w skład którego wchodzą biegli rewidenci oraz asystenci posiadający doświadczenie w firmach o wielkości i profilu działalności podobnym do Jednostki badanej. Zadaniem zespołu badającego jest również doradztwo w całym okresie wykonywania badania.

Rezultatem prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego jest raport końcowy obejmujący: opinię biegłego rewidenta, raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz list do zarządu, zawierający rekomendacje i spostrzeżenia biegłego rewidenta co do usprawnienia systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej oraz uwagi dotyczące stosowanego rachunku kosztów, szczególnie w zakresie jego dostosowania do potrzeb analizy rentowności działalności podstawowej i bieżącego zarządzania.

 

Usługi wynikające z Ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek Handlowych

Świadczymy następujące usługi rewizji finansowej wynikające z KSH:

  • badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o. (art. 223 KSH),

  • badanie sprawozdania założycieli S.A. (art. 312 KSH),

  • badanie wkładów niepieniężnych S.A. (art. 312 KSH),

  • badanie planu łączenia spółek kapitałowych (art. 502 i art. 520 KSH),

  • badanie planu podziału spółek (art. 537 KSH),

  • badanie planu przekształcenia spółek (art. 559 KSH),

  • badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 584 KSH),

 
Audyt wykorzystywania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Wykonujemy badania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, dla których są one wymagane i zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje biegłego rewidenta.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.